עדכונים

לפי סעיף 135 (1) (א) לפקודה: "כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב ולמסור לו כל דו”ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם, או של בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה, או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של א...

מידע נוסף
למידע נוסף

זכותו של נישום לתכנון מוכרת ברוב שיטות המס בעולם, כולל גם על פי שיטת המס הישראלית. זכות זו הוכרה כזכות לגיטימית על ידי שופט בית המשפט העליון, השופט מאיר שמגר, שטען כי: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מסים אינה מצביעה כי המבנה כי המבנה מלאכותי או בדוי. זכותם ואף חובתם של מומחים בענייני מס...

מידע נוסף
למידע נוסף

יועץ מס נמנה עם בעלי מקצוע בענף השירותים, שהוסמך לעסוק במתן ייעוץ מס.
שירותי ייעוץ מס הנם הנפוצים והחיוניים במשק הישראלי.
את שירותי ייעוץ מס צורכים אנשים פרטיים ולקוחות עסקיים במגוון סוגיות הקשורות למיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי
טרם התחלת פעילות עסקית, בעת הקמת עסק ובמהלכה של הפעילות העסקית.

למידע נוסף

יועץ מס נמנה עם בעלי המקצוע בענף שירותי ייעוץ בתחום המיסוי, אשר הוסמך והוכשר לעסוק במתן ייעוץ מס בדומה לרואה חשבון. עם זאת לרואה החשבון תחומי אחריות מקיפים ורחבים מאלה של יועץ המס מפאת תקופת ההכשרה האקדמית הארוכה הנדרשת לצורך קבלת רישיון רואה חשבון.

למידע נוסף

הטלת מס על אזרחים היא מקור ההכנסה העיקרי של המדינה המיועד לצורך כיסוי עלויות ניהול המשק והקצאת שירותים לאזרחים.
רשות המסים הוקמה בעקבות החלטת הממשלה במטרה לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים.

למידע נוסף

מיסוי ישראלי (מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מסים עקיפים) ומיסוי בינלאומי.
מיסוי הנו שיטת גביית מס המתבצעת באמצעות שלטונות המס לצורך מימון פעולות הממשלה. הטלת מס נעשית באמצעות חוק.
קיימים סוגים שונים של מסים, כמופרט להלן, ובאפשרות המחוקק לקבוע על מי להטיל מס ובאיזה שיעור.

למידע נוסף

בניגוד להגדרת תושב חוזר ותיק, תושב חוזר רגיל הוא תושב ישראל אשר ניתק את מרכז החיים בישראל לטובת מגורי קבע בחו”ל
(בעקבות רילוקיישן, הקמת עסק בחו"ל וכדומה) לפחות 6 שנים רצופות.
מניין זה רלוונטי רק לגבי תושבים ישראלים אשר עזבו את הארץ החל משנת 2009.
תושבים ישראלים שעזבו את ישראל טרם ה-1 לינואר 2009 ...

מידע נוסף
Learn more

מדינת ישראל מבקשת באופן קונסיסטנטי לעודד עלייה וחזרה של תושבים אשר עזבו את הארץ ומעוניינים לשוב אליה.
אי לכך, המדינה מעניקה לעולה חדש / תושב חוזר ותיק / תושב חוזר מניפה רחבה של הטבות מס מצוינות ממגוון סוגים.
הטבות מס לתושב חוזר המרכזיות בסל, כוללות בין היתר:

Learn more

כאשר הגלובליזציה צוברת תאוצה והשוק הישראלי עובר מהפכה של ממש, יותר ויותר גופים עסקיים פועלים גם בזירה הבינלאומית.
תכנון מס בינלאומי משפיע באופן ישיר על כדאיותה של השקעה או פעילות מחוץ לישראל ובעל משקל רב בהפחתת נטל המס על הכנסות ורווחים שמקורם בפעילות עסקית בחו”ל.
ייעוץ מס ותכנון מיסוי בינלאומי מ...

מידע נוסף
Learn more

יצירת קשר

איש קשר

כתובת

איך מגיעים אלינו
דרך מנחם בגין 44
תל אביב
ישראל
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.